Alva ja Jyväskylän kaupunki järjestävät ideakilpailun Jyväskylän Taulumäelle sijoittuvasta vesitornista. Kilpailun tavoitteena on saada arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisia ja toteutuskelpoisia ehdotuksia vesitornin ulkomuodoksi lähtötietona olevien tornia koskevien teknisten vaatimusten pohjalta.

Kilpailukohde sijaitsee Jyväskylän Taulumäellä, Jyväskylän keskusta-alueen pohjoispuolella, Jyväskylän ammattikorkeakoulun Rajakadun kampuksen ja Tuomiojärven väliin jäävällä harjualueella. Tällä hetkellä alueella sijaitsee Aatoksenkadun koirapuisto sekä Nisulan käytöstä poistettu lämpövoimala. Koirapuisto siirtyy rakentamisen ajaksi väistöön Viitaniemeen.

Tavoitteena korkeatasoinen ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma

Koska vesitorni on kookas ja sijoittuu näkyvälle paikalle, sen tulee olla ulkonäöltään mahdollisimman korkeatasoinen. Kilpailun arvioinnissa pääpaino on ehdotusten arkkitehtonisessa ja kaupunkikuvallisessa ilmeessä, sekä ympäristöön ja maisemaan sovittamisessa. Ratkaisun tulee olla myös teknis-taloudellisesti toteuttamiskelpoinen. Kilpailutyössä tulee huomioida myös kohteen valaistus ja vuodenaikojen vaihtelut.

Alueen kaupunkikuvallinen merkitys on suuri

Kilpailu toteutetaan ilmoittautumiskutsukilpailuna suunnittelijoiden ja rakenneteknisten asiantuntijoiden muodostamille työryhmille, joilla on monipuolista osaamista arkkitehtonisesti sekä kaupunkikuvallisesti erityisen korkeatasoisten ja vaativien rakennusten sekä rakenteiden suunnittelusta ja saavutettua tunnustusta aiemmista arkkitehti- ja suunnittelukilpailuista.

Halukkuus osallistua kilpailuun ilmaistaan ilmoittautumismenettelyn kautta. Ilmoittautuminen tehdään vapaamuotoisesti laaditulla ilmoittautumiskirjeellä kilpailun sihteerille 6.6.2023 mennessä. Kilpailuun valitut työryhmät ilmoitetaan 16.6.2023, jolloin kilpailuaika käynnistyy. Kilpailuehdotukset tulee jättää 31.8.2023 kello 15.00 mennessä. Kilpailu pyritään ratkaisemaan syyskuun 2023 aikana.

Kilpailun voittajat sitoutuvat kehittämään suunnitteluratkaisuaan Alvan sekä Jyväskylän kaupungin kanssa kohti hankkeen toteutussuunnittelua. Kilpailun järjestäjä pidättää kuitenkin oikeuden olla hyväksymättä mitään kilpailuehdotuksista. Tarkemmat tiedot kilpailusta Jyväskylän kaupungin verkkosivulta https://www.jyvaskyla.fi/kaupunkisuunnittelu/taulumaen-vesitornin-ideakilpailu.Kuva: Kuokkalan vesitorni, Jyväskylä