Osalle Alva Sähköverkon asiakkaista on tehty sähkömittaripäivitys, joka mahdollista kulutuksen mittaamisen vartin tarkkuudella. Päivityksen yhteydessä havaittiin mittareihin liittyvä muistikapasiteettiongelma, jonka korjaaminen aiheuttaa joillekin asiakkaistamme ylimääräisiä korjausrivejä tuleviin sähkönsiirtolaskuihin.

Päivitetyt mittarit mittaavat sekä tunnin että 15 minuutin kulutustietoja, ja laitteet huolehtivat asiakkaan kokonaiskulutuksen mittaamisesta. Mittarin muistin täyttyminen aiheutti kuitenkin n. 2–8 vuorokauden mittaisen aukon vartin tarkkuuden sähkönkulutustietoihin.

Puuttuvien mittaustietojen ajalle järjestelmämme arvioi sähkönkulutuksen ajankohdan. Palautimme vartin tarkkuuden tiedot mittalaitteista lukemalla tuntisarjat ja muodostamalla niistä varttisarjat. Tämä toimenpide korjasi asiakkaiden kulutustiedot, mikä näkyy tulevissa laskuissa korjausriveinä. Myös pörssisähköasiakkaiden kulutustiedot korjattiin oikeiksi. Arviointi koski vain kulutusajankohtaa, ei kokonaiskulutusta. Laskuttamamme kokonaiskulutus perustuu siis mitattuun tietoon, ei arvioon.

Tapahtunut ei vaadi asiakkailtamme toimenpiteitä. Olemme välittäneet tiedot eteenpäin Datahub-palveluun ja sähkönmyyjille. Sähkön käyttöä voi jatkaa normaalisti.

Tehty päivitys tuntimittauksesta varttimittaukseen johtuu valtioneuvoston asetuksesta (767/2021) ja se toteutettiin etäyhteyksin.