Taulumäelle sijoitettavan uuden vesitornin ideakilpailun voittajaksi on valittu Albedo-niminen ehdotus, joka on Sweco Finland Oy:n käsialaa. Voittajaehdotuksen katsottiin olevan klassisen tyylikäs ja eheä ehdotus, joka on jatkosuunnittelun myötä toteutettavissa.

Jyväskylän keskusta-alueen pohjoispuolella sijaitsevalle Taulumäelle on suunnitteilla uusi vesitorni Jyväskylän ammattikorkeakoulun Rajakadun kampuksen ja Tuomiojärven väliin jäävälle harjualueelle.

Kesän aikana käydyn ideakilpailun järjestivät yhteistyössä Jyväskylän kaupunki sekä Alva. Kilpailu toteutettiin ilmoittautumiskutsukilpailuna suunnittelijoiden ja rakenneteknisten asiantuntijoiden muodostamille työryhmille, joilla on monipuolista osaamista arkkitehtonisesti sekä kaupunkikuvallisesti erityisen korkeatasoisten ja vaativien rakennusten sekä rakenteiden suunnittelusta ja saavutettua tunnustusta aiemmista arkkitehti- ja suunnittelukilpailuista.

Kilpailun tavoitteena oli saada arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisia ja toteutuskelpoisia ehdotuksia vesitornin ulkomuodoksi lähtötietona olevien tornia koskevien teknisten vaatimusten pohjalta. Elokuun loppuun mennessä saapuneet kilpailuohjelman mukaiset ehdotukset asetettiin nähtäville ja niistä pystyi antamaan palautetta syyskuun loppuun saakka. Vastauksia kertyi 259 kappaletta, ja kilpailun tuomaristo hyödynsi kerättyä palautetta töiden arvioinnissa.

Kaunis ympäri vuorokauden

Kilpailun tuomaristo painotti arvostelussaan arkkitehtonista ja kaupunkikuvallista kokonaisotetta ja laadukkuutta mutta myös sen taloudellisia ja teknisiä toteuttamisedellytyksiä ja jatkokehittämisen mahdollisuuksia. Voittajaehdotukselta odotettiin oivaltavaa, erityisen korkeatasoista ja kestävää ratkaisua, joka toimisi tulevana maamerkkinä ja maisemallisena erityiselementtinä osana kaupunkikuvaa. Myös valaistuksen nähtiin olevan oleellinen osa kilpailutyötä. 

Voittajaehdotukseksi valikoitui Albedo-niminen työ, jossa vesisäiliötä kiertää taitetuilla levyillä toteutettu kolmiulotteisesti raottuva seinäpinta. Origamimaisesti taittuvaa ulkopintaa tuomaristo piti luonteeltaan herkkänä ja klassisen seesteisenä. Voittaneen kilpailuehdotuksen tekijäksi paljastui tuomariston tekemän valinnan jälkeen Sweco Finland Oy.

Suunnittelu jatkuu

Vesitornin toteutuksen jatkosuunnittelua tehdään yhdessä kilpailun voittajan kanssa. Yhdeksi tarkastelun kohteeksi Alvan suunnittelupäällikkö Juha Kettunen tornin jalkaosan, jonka pyörähdyskappalemuodon rakennustyö on tavanomaista haasteellisempi.

– Pienin muutoksin saamme ratkaisun, joka täyttää vesitornin käytölle, kunnossapidolle ja rakentamiselle asetetut vaatimukset, arvioi Kettunen.

Myös ympäröivän puistoalueen suunnitelmia tarkennetaan tornin suunnittelun edetessä. Vesitornin rakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos etenee talven aikana luonnokseksi. Tornin rakentaminen voi alkaa aikaisintaan 2025. Tällä hetkellä suunnittelualueella sijaitseva Aatoksenkadun koirapuisto siirtyy vesitornin rakentamisen ajaksi väistöön Viitaniemeen.

Teksti: mukaeltu Jyväskylän kaupungin 13.10.2023 lähettämästä mediatiedotteesta.
Kuva: Sweco Finland Oy