Kutsumme nyt kaikki Alvan sidosryhmät mukaan kyselyyn! Kerro mielipiteesi Alvan olennaisimmista ympäristö- ja yhteiskunnallisista vaikutuksista ja ole mukana vaikuttamassa.

Olemme Alvalla käynnistäneet projektin, jonka tarkoituksena on valmistautua vastaamaan EU:n uuden kestävyysraportointidirektiivin vaatimuksiin. Alvan sidosryhmät ovat tärkeä vastaajaryhmä – haluamme kuulla mielipiteesi siitä, mitkä ovat Alvan kannalta olennaisimmat vastuullisuusaiheet, ja missä voimme mielestäsi parantaa toimintaamme.

Kyselyn avulla kartoitetaan sidosryhmien näkemyksiä Alvalle merkityksellisistä ESG-teemoja. ESG on lyhenne sanoista environmental, social ja governance, joilla viitataan tässä yhteydessä ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvä hallintotavan huomioon ottamiseen. Teemoihin kuuluvat siis Alvan tapa suhtautua ympäristöön, kohdella ihmisiä ja johtaa yritystä.

Kyselyyn pääset osallistumaan täältä:
Alvan ympäristö- ja yhteiskunnallisten -vaikutusten olennaisuusarviointi

Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia ja vastauksesi käsitellään anonyymisti. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan – osallistu kyselyyn 3.12.2023 mennessä.