Alva on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Yhtenä osana tätä ponnistusta Alvan vesihuoltoliiketoiminta siirtyi keväällä 2023 vihreään lämpöön. Alvan Vihreä lämpö on kaukolämmön hiilidioksidineutraali vaihtoehto. Vaihto Vihreään lämpöön on arvovalinta kestävämmän tulevaisuuden puolesta.

– Kaikki liiketoiminnot, jotka kuuluvat Alvaan, miettivät miten tavoite saavutetaan. Meille tämä siirtymä vihreään lämpöön oli yksi keino. On tosi tärkeää, että tehdään kaikki, mikä on mahdollista toteuttaa. Näistä pienistä teoista muodostuu suuri yhteisvaikutus, kertoo vesihuoltolaitoksen operatiivisesta toiminnasta vastaava vesihuoltopäällikkö Atte Pakkanen.

Vihreä lämpö tuotetaan Rauhalahden ja Keljonlahden voimalaitoksilla ympäristöystävällisellä, maakunnallisella puupolttoaineella. Kaukolämpö on siis edelleen, nimestään huolimatta, todellista lähilämpöä: se tuotetaan lähellä olevissa tuotantolaitoksissa Keski-Suomesta saatavilla biopolttoaineilla.

Kustannusten nousu vihreään lämpöön siirtymisen seurauksena on pieni, mikä helpotti tehtyä päätöstä. Vihreän lämmön hinta on yhtä megawattituntia kohden alvittomana 0,80 €. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 300 MWh vuodessa kuluttavalle keskisuurelle, vanhalle kerrostalolle alle 300 euron lisälaskua vuodessa. 

– Vastuullinen yhtiö voi päättää, kumpi on tärkeämpää: säästää kokonaisuuden kannalta pieni summa vai olla vastuullinen, Pakkanen toteaa.

Alvan vesihuoltoliiketoiminnan sitoutuminen kestävään kehitykseen ei rajoitu pelkästään lämmitysratkaisuihin, vaan kaikkea energiankulutusta analysoidaan jatkuvasti.

– Sähköenergiaa kuluu paljon, kun ensin toimitamme puhdasta vettä asiakkaille ja sitten jätevettä asiakkailta puhdistamolle. Näitä tarkastellaan osa-alue kerrallaan ja mietitään, mistä kaikkialta voidaan säästää energiaa. Yritetään saada energiankulutus per kuutio mahdollisimman alhaiseksi.


Vesihuoltoliiketoiminta jatkaa ponnistelujaan kestävän kehityksen edistämiseksi ja toimii esimerkkinä siitä, miten yritys voi tehdä konkreettisia toimenpiteitä ympäristön hyväksi.

– Haluamme kantaa kortemme kekoon. Meidän tarpeemme vähentää lämmitysratkaisujen hiilidioksidipäästöjä syntyi Alvan arvoista ja tavoitteista, ja ratkaisu löytyi kirjaimellisesti tosi läheltä. Halutaan kääntää kaikki kivet, mistä saadaan vihreää siirtymää rakennettua.