Alva-yhtiöt Oy on yhdessä seitsemän muun vesilaitoksen kanssa saanut rahoitusta hankkeeseen, jossa parannetaan vesihuollon toimintavarmuutta ja kyberturvallisuutta. Hankkeen ensimmäinen päätavoite on kehittää osallistuvien vesihuoltolaitosten konkreettisia kyberturvallisuuteen liittyviä kyvykkyyksiä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Toisena päätavoitteena on laatia yhteistyössä koko vesihuoltolaitoskenttää hyödyttävät malliprosessit ja -dokumentit.

VESKY-hankkeen päätoteuttajana toimii Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY. Muut muut osatoteuttajat ovat Alva, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy (HS-Vesi), Kuopion Vesi Oy, Lahti Aqua Oy, Oulun Vesi -liikelaitos, Porin Vesi (liikelaitos) sekä Tampereen Vesi Oy.

Vuonna 2023 valmistuneen raportin mukaan kyberturvallisuuden kehittämiseen tarvitaan lisätoimia (ELY-keskus: Kyberturvallisuus vesihuollossa 2023).

Vesihuollon kyberturvallisuuden kehittämistarpeet on nostettu esiin myös Huoltovarmuuskeskuksen vuonna 2022 julkaisemassa selvityksessä (Toimialojen kyberkypsyyden selvitys 2022). Tähän viitataan hallituksen esityksessä eduskunnalle kyberturvallisuusdirektiivin (NIS2-direktiivi) täytäntöönpanemiseksi ja nostetaan vesihuolto esiin toimialana, jonka kypsyystaso jää keskimääräistä alhaisemmaksi.

Tunnistettuja parannuskohteita ovat muun muassa. dokumentaatio, systemaattinen riskienhallinta, kumppanuusverkoston parempi hallinta sekä kyberturvallisuuteen liittyvän koulutuksen ja tietoisuuden lisääminen. Haasteena on tunnistettu muun muassa vesihuollon resurssi- ja osaamispula.

– Kyberturvallisuuden kehittämiseksi on tehty Alvalla järjestelmällisesti töitä jo vuosia, mutta viime vuosina niiden merkitys on entisestään kasvanut. Tämä hanke mahdollistaa myös arvokkaan yhteistyön muiden alan toimijoiden kanssa, toteaa IT-palvelupäällikkö Janne Sievälä Alvalta.

Maa- ja metsätalousministeriö (rahoittaja) ja Etelä-Savon ELY-keskus (rahoituksen myöntäjä) on rahoittanut hanketta 560 984 eurolla vesihuollon toimintavarmuuden ja kyberturvallisuuden parantaminen -avustushausta. Hankkeen toteutusaika on 1.2.2024-31.8.2025.