Liittymän purkutilaus

    Väliaikainen liittymien purku ei päätä kohteen liittymissopimuksia ja kohteesta veloitetaan liittymien ylläpidosta hinnaston mukaiset ylläpito- tai perusmaksut. Väliaikaisessa purussa kohteesta poistetaan Alvan laskutusmittaukset ja sähkön/veden/kaukolämmön toimitus suljetaan niin, että tontilla on mahdollista suorittaa turvallisesti purku- tai muutostöitä. Liittymän väliaikaisen purun kustannukset veloitetaan tapauskohtaisesti. Lopullinen liittymien purku päättää kohteen liittymissopimukset kun kohteesta on poistettu Alvan laskutusmittaukset ja tonttiliittymien purku on suoritettu Alvan vastaamilta osilta lopullisesti. Liittymän lopullisen purun kustannukset veloitetaan tapauskohtaisesti.
  • PP dot KK dot VVVV
  • Tilauksen tekijän sähköpostiosoite
  • PP dot KK dot VVVV
  • Max. tiedoston koko: 30 MB.