Talousjätevedestä poikkeavien jätevesien johtamisesta viemäriverkostoon tulee tehdä sopimus, kun jätevesi on määrältään tai laadultaan sellaista, että sillä saattaa olla vaikutuksia vesihuoltolaitoksen tai puhdistamon työntekijöiden työturvallisuuteen, viemäriverkoston kuntoon, jäteveden puhdistusprosessin toimintaan, puhdistamolietteen laatuun tai purkuvesistön tilaan. Teollisuusjätevesisopimuksessa määritetään ehdot teollisuusjätevesien johtamiselle ja yleensä myös jäteveden tarkkailuohjelma. Teollisuusjätevesisopimuksen tarpeellisuuden ratkaisee vesihuoltolaitos tapauskohtaisesti.

Poikkeavien jätevesien viemäröintikelpoisuus selvitetään muun muassa asiakkaan antamien tietojen perusteella. Lupaa teollisuusjätevesien johtamiseen haetaan alla olevalla lomakkeella. Tarvittaessa lisätietoja antaa vesihuoltoinsinööri Anja Koskinen, p. 050 532 7472, anja.koskinen(at)alva.fi.

Teollisuusjätevesihakemus

Tällä lomakkeella voit hakea lupaa teollisuusjätevesien johtamiseen. Mikäli et voi täyttää jotakin lomakkeen pakollisista kohdista, voit merkitä esim. "ei tiedossa".
 • Toiminnanharjoittajan tiedot

 • Kiinteistön tiedot

 • Kiinteistön omistaja

 • Liittymissopimuksen haltija

 • Jätevesiasiat

 • Toiminta

 • KK slash PP slash VVVV
 • Jätevesimäärät

 • Teollisuusjätevesien esikäsittely

 • KK slash PP slash VVVV
 • Liitteet

 • Max. tiedoston koko: 30 MB.
 • Max. tiedoston koko: 30 MB.
 • Max. tiedoston koko: 30 MB.
 • Max. tiedoston koko: 30 MB.
 • Max. tiedoston koko: 30 MB.
 • Max. tiedoston koko: 30 MB.