Maaliskuun 22. päivä vietetään jälleen kansainvälistä maailman vesipäivää. Sen tarkoituksena on muistuttaa puhtaan veden tärkeydestä ihmisille, elinkeinoille, kulttuurille ja ympäristölle.

Vesihuolto on meille kaikille välttämätön palvelu. Puhdas vesi ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Me kaikki voimme vaikuttaa tulevaisuuteen käyttämällä vettä vastuullisesti. Kokosimme linkkejä, joista saat hyödyllisiä ohjeita veden käyttöön ja vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

Ota vedenkulutus seurantaan ja hoida vesikalusteet kuntoon

Vedenkulutuksen ja vesikalusteiden kunnon seuraaminen kannattaa. Kun vuoto huomataan ajoissa, säästytään suuremmilta vahingoilta ja tarpeettomilta kustannuksilta. Lue lisää.

Elintärkeä vesi, tunteita herättävä vesilasku

Puhdas vesi on laadukas elintarvike, joka toimitetaan sinulle kotiisi 24/7, vuoden jokaisena päivänä. Puhtaan veden ja jäteveden vesihuolloksi kutsuttu kokonaisuus on näkymätön, mutta samalla välttämätön palvelu, jossa kuntalaisen näkökulmasta tärkeimpiä asioita ovat veden laatu, toimitusvarmuus ja hinta.
Lue lisää.

Kloorin haju ja maku vedessä

Jyväskylässä nautitaan raikkaasta hanavedestä. Laadukkaasta raakavedestä huolimatta puhdistettu talousvesi desinfioidaan kloorilla. Klooraamisella turvataan veden mikrobiologisen laadun säilyminen hyvänä myös verkostossa. Jyväskylässä talousveden klooraaminen tapahtuu klooriamiinidesinfiointina.
Lue lisää.

Varautuminen

Veden käyttäjän vinkit sähkökatkojen varalle.
Lue lisää.

Vinkkejä veden säästöön (Motiva)

Kun kiinnität huomiota omaan vedenkäyttötapaasi, säästät sekä rahaa että ympäristöä.
Lue lisää.

Hulevedet eivät kuulu jätevesiviemäriin

Varsinkin keväällä ja sateiden aikana viemäriverkostoa ja puhdistamoa kuormittavat sinne kuulumattomat hulevedet. Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä sekä perustusten kuivatusvettä. Näitä vesiä syntyy erityisesti kaduilta, teiltä ja rakennusten katoilta muodostuvana pintavaluntana. Sen lisäksi, että jätevesiverkostoon päätyvät sade- ja hulevedet kuormittavat verkostoa, ne heikentävät jätevedenpuhdistamon toimintaa ja lisäävät niin jäteveden siirron kuin jäteveden puhdistuksen kustannuksia.

Erillisviemäröinti (eli se että kiinteistöltä jätevesi ohjataan jätevesiviemäriin ja hulevesi maastoon, vesistöön tai hulevesiviemäriin) mahdollistaa jäteveden tehokkaamman käsittelyn jätevedenpuhdistamolla ja ehkäisee tarpeettomien tulvien muodostumista jätevesiverkostossa. Eihän sinun kiinteistössäsi ole enää sekaviemäröintiä?

Maailman vesipäivä on Yhdistyneiden kansakuntien julistama vuosipäivä, ja sitä on vietetty vuodesta 1993. Vuoden 2023 teemana on muutoksen nopeuttaminen globaalin vesi- ja sanitaatiokriisin ratkaisemiseksi. Lisätietoa www.worldwaterday.org