Tämänkertainen blogikirjoitukseni, ”Miten omaisuudenhallinta voi auttaa parempaan vesihuoltoon”, on neljäs osa tekstisarjaa, joka perustuu Executive MBA -opinnäytetyöhöni ”Tavoitteita Suomen vesihuollolle omaisuudenhallinnan näkökulmasta”. 

Aikaisemmissa kirjoituksissani olen pohtinut mitä omaisuudenhallinta on, olisiko siitä hyötyä toiminnan kehittämisessä ja miten omaisuudenhallinta nivoutuu meneillään olevaan muutokseen. Tässä kirjoituksessa koetan havainnollistaa, miten omaisuudenhallintajärjestelmä voisi parantaa vesihuollon johtamista ja tuoda toimintaan sekä tehokkuutta että systemaattisuutta.

Omaisuudenhallinta on johtamisjärjestelmä

Standardi ISO 550XX Omaisuudenhallinta on johtamisjärjestelmä, joka nivoo yhteen karkealla tasolla seuraavia asioita:

  • Yhtiön strategian
  • Omaisuudenhallinnan periaatteet
  • Omaisuudenhallinnan tavoitteet
  • Strategiset suunnitelmat, joilla tavoitteet saavutetaan 
  • Operatiiviset suunnitelmat, joilla kuvataan strategisten suunnitelmien toteuttaminen
  • Prosessit, joilla operatiiviset suunnitelmat toteutetaan
  • Operatiivisen toiminnan

Kaikki vaiheet kytkeytyvät toisiinsa ja tukevat toisiaan viitekehyksessä, joka on yhdenmukainen ja yhdessä sovittu. Se mahdollistaa läpinäkyvän päätöksenteon. Päätöksenteko taas pohjautuu sovitun arvon saavuttamiseen ja riskipohjaisuuteen. Kaikessa toiminnassa kustannuksia, suorituskykyä ja riskejä optimoidaan sovitulla tavalla siten, että tavoitteet saavutetaan koko omaisuuden elinkaarta ajatellen.

Kuva 1: ISO 55000 päänäkökulmat

Aiemmissa kirjoituksissani olen nostanut opinnäytetyössä esiin tulleita teemoja (kuva 2). Oma näkemykseni on, että omaisuudenhallinnan viitekehys palvelee erinomaisesti vesihuollon toimialan haasteen viitekehystä. Kuten aikaisemmin blogikirjoituksessani esitin, alalla toimivat tietävät varsin hyvin mitä asioita pitäisi tehdä. Toimialalla on myös tehty hienoja hankkeita, toimenpide-ehdotuksia ja ohjeistuksia. Käytännössä asioita pitäisi kuitenkin viedä eteenpäin toisiinsa nivoutuvana, isona kokonaisuutena.

Kestävä vesihuolto
Kuva 2: Kestävä vesihuolto

Toimintajärjestelmästä tukea kokonaisuuden rakentamiseen

Nyt on aika kasata koossa olevat palikat, ryhmitellä niitä suuremmiksi kokonaisuuksiksi, organisoida tekeminen ja rakentaa ISO 55000 avulla uusi toimiva ja systemaattinen kokonaisuus. Suurelle osalle laitoksista työ ei ole mitenkään suuri, etenkään jos laitoksella on olemassa oleva toimintajärjestelmä. Ja ellei toimintajärjestelmää vielä ole, ei työ ole rakettitiedettä silloinkaan.  Suurin työ on vain tehdä omaisuudenhallinnasta systemaattisesti toimiva kokonaisuus ja päivittää näkökulmat vastaamaan tämän päivän haasteita. Yhteisen tavan löytäminen asioiden jäsentämiseen auttaa laitoksia löytämään parhaita käytänteitä, joita voi sitten ottaa käyttöön tai muokata omalle organisaatiolle sopivaksi.

Kimmo Järvinen
Kehittämispäällikkö, Alva-yhtiöt Oy

Aikaisemmin julkaistut blogisarjan osat:

07/2020 Omaisuudenhallinta – kokonaisvaltaista johtamista vai infran hallintaa

08/2020 Kannattaako omaisuudenhallinnan miettimiseen käyttää aikaa?

08/2020 Miten omaisuudenhallinta liittyy meneillään olevaan muutokseen?


Tulevat blogisarjan osat ja niiden alustava julkaisuajankohdat ovat:

09/2020 Havaintoja meiltä ja maailmalta
10/2020 Valmistautumista vesihuoltopäivien esitykseen
11/2020 Vesihuoltopäivien antia omaisuudenhallinnasta

Työ on kokonaisuudessaan ladattavissa osoitteesta täältä.