Tämä kirjoitus, ”Kestävää vesihuoltoa systemaattisen omaisuudenhallinnan avulla” on kuudes osa blogikirjoitussarjaa, joka perustuu Executive MBA -opinnäytetyöhöni ”Tavoitteita Suomen vesihuollolle omaisuudenhallinnan näkökulmasta”. 

Tämä blogi sisältää videoleikkeitä Vesihuoltopäivien esityksestäni.

Miksi Alva lähti kehittämään johtamistaan ISO 55000 standardin avulla?

Ensimmäisessä videossa kerron lyhyesti miksi Alvalla on lähdetty rakentamaan uutta johtamisjärjestelmää vesihuoltoon ISO 55000 standardin pohjalta.

Mitä omaisuudenhallinnan johtaminen / johtamisjärjestelmä tarkoittaa käytännössä?

Toisessa videossa avaan Vesihuoltopäivillä olleiden esitysten kautta, miten ne sijoittuvat omaisuudenhallinnan johtamisjärjestelmään ja edelleen mikä kokonaisuus on käytännössä.

Alla olevaan yksinkertaistettuun kuvaan olen vielä tiivistänyt viimeisimmän näkemykseni siitä, mikä on omaisuudenhallinnan johtamisjärjestelmän ydinsisältö.

Opittua

Viimeinen video sisältää oppeja oman matkamme alkutaipaleelta eli apuja siihen, miten kannattaa lähteä liikkeelle.


Kimmo Järvinen
Kehittämispäällikkö, Alva-yhtiöt Oy


Aikaisemmin julkaistut blogisarjan osat:

07/2020 Omaisuudenhallinta – kokonaisvaltaista johtamista vai infran hallintaa

08/2020 Kannattaako omaisuudenhallinnan miettimiseen käyttää aikaa?

08/2020 Miten omaisuudenhallinta liittyy meneillään olevaan muutokseen?

09/2020 Miten omaisuudenhallinta voi auttaa parempaan vesihuoltoon

10/2020 Miten omaisuudenhallinta kehittyy meillä ja maailmalla


Tuleva blogisarjan viimeinen osa:

11/2020 Omaisuudenhallinnan tilanne vesihuollossa

Työ on kokonaisuudessaan ladattavissa täältä.