Koronaviruspandemia on vaikuttanut myös Alvan toimintaan. Sähkö, vesi ja lämpö kuuluvat yhteiskunnan kriittisiin toimintoihin ja niiden varmistaminen on ollut pandemian aikana tärkein tehtävä. Tilanne viruksen suhteen on pysynyt Alvalla koko ajan hyvänä ja perustoiminnot on saatu turvattua. Myös uusia, asiakkaidemme veden ja energian kulutuksen resurssitehokkuutta parantavia palveluita on kehitetty poikkeuksellisesta ajasta huolimatta. Konsernin operatiivinen toiminta teki tyydyttävän tuloksen, mutta noin kuuden miljoonan euron kertaluonteiset erät vetivät tuloksen tappiolliseksi (-1,86 M€). Vuoden 2020 toiminta oli linjassa omistajan yhtiölle asettamien tavoitteiden kanssa.

Entistä kestävämpien energiantuotantotapojen kehittäminen ja tutkiminen jatkui päämäärätietoisesti koko vuoden. Hiilineutraaliutta kohti kulkeminen vaatii uudenlaisia ratkaisuja ekologisemman energiantuotannon saavuttamiseksi. Paljon on hyvää on jo tehtykin, sillä vuoden 2020 ominaispäästöt olivat peräti 24,5 % pienemmät kuin vuonna 2019.

– Alvan tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Lähestymme tavoitetta monin eri keinoin, esimerkiksi parantamalla nykyistä voimalaitoskapasiteettia, hyödyntämällä hukkalämpöä ja tutkimalla luolastojen muuttamista lämpövarastoiksi. Lisäksi olemme mukana hankkeessa, jossa tutkitaan geolämmön mahdollisuuksia. Muutenkin polttamiseen perustumattomat tuotantotavat ovat jatkuvan tarkastelun alla, kertoo Alvan toimitusjohtaja Tuomo Kantola.

Säästöjä ja pienempää hiilijalanjälkeä uusilla palveluilla

Myös uusien, energian ja veden käytön resurssitehokkuutta parantavien palveluiden kehittäminen jatkui.

– Oman toimintamme lisäksi tahdomme auttaa myös asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään. Esimerkkeinä resurssitehokkuuspalveluistamme ovat valtakunnallisestikin tarjoamamme veden etäluenta, joka tutkitusti vähentää veden kulutusta sekä energiaoptimointi, joka poistaa lämmön kulutuksen tehopiikkejä ilman, että asiakas huomaa asiaa lainkaan. Tällaisten palveluiden avulla ilmastotalkoisiin osallistuminen on asiakkaillemme helppoa – siihen luotti myös muun muassa Peab, joka valitsi tulevaan Jyväsjärven Helmi -asuinkerrostaloonsa molemmat mainitut palvelut, kertoo Alvan asiakkuusjohtaja Jukka Pennanen.

Ekologisuutta lisäävät myös lämmön hybridiratkaisut, joissa kaukolämmön kaveriksi voidaan valjastaa vaikkapa maalämpö.

– Viime vuonna toteutimme suuren mittakaavan hybridiratkaisun Volvo Truck Center Jyväskylän liikekiinteistöön. Hybridikohteissa asiakas hyötyy molempien lämmitysmuotojen, kaukolämmön ja maalämmön, parhaista puolista. Järjestelmä mitoitetaan optimaaliseksi ja kaukolämmön ansiosta sähkön kapasiteetti saadaan tasaisesti käyttöön koko vuoden, eikä kulutuspiikkejä tarvitse tasata sähköllä. Näin takaamme asiakkaalle resursseja säästävän lämmitysratkaisun ilman turhaa hukkaa, iloitsee Pennanen.

Alva on myös valittu Hippos2020-hankealueen energia- ja vesioperaattoriksi. Alueelle tulevan hybridiratkaisun suunnittelu on käynnissä.

Veden etäluentapalvelun lisäksi vuoden aikana tehtiin mittavaa vesihuoltolaitosyhteistyötä kustannustehokkaiden ja vaatimuksia vastaavien päävesimittareiden hankkimiseksi myös Alvan asiakkaille. Päävesimittaushanke jatkuu edelleen. Myös erillistä valvomopalvelua ryhdyttiin pilotoimaan Kirkkonummen Veden kanssa.

– Tarvitsemme suomalaiseen vesihuoltoon enemmän kuntarajat ylittävää yhteistyötä. Kun jaamme resursseja ja osaamista, lisäämme myös tehokkuutta ja huoltovarmuutta. Alvan Valvomopalvelu 24/7 on yksi esimerkki uudenlaisesta, asiakastarpeista esiin nousseesta palvelusta, jota kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa, kertoo Pennanen.

Tappiollinen vuosi ei näkynyt asiakkaille

Koronaviruspandemian taloudelliset vaikutukset jäivät melko vähäisiksi ja operatiivisen liiketoiminnan tulos oli tyydyttävä. Kertaluonteisten erien vuoksi tilikauden tulos jäi kuitenkin edellisen voitollisen vuoden jälkeen miinukselle 1,86 M€. Edelliseen tilikauteen verrattuna tulos heikkeni 6,2 M€ ja liikevoitto 7,5 M€. Tulosta heikensivät muun muassa puupolttoaineiden hintojen nousu sekä päästöoikeuksien kohonnut hinta. Omistajalle Alva tuloutti eri muodoissa n. 13 miljoonaa euroa.

Asiakkaille tappiollinen vuosi ei juurikaan näkynyt.

–  Alvan kaukolämmön hinta ei ole noussut yli kuuteen vuoteen. Veden hintoihin olimme suunnitelleet korotuksia vuoden 2020 keväälle, mutta vastuu kaupunkilaisten ja yrittäjien kustannuksista pandemian puristuksessa meni niiden edelle. Poikkeuksellinen vuosi on ollut poikkeuksellinen jokaiselle, emmekä halunneet olla vaikeuttamassa tilannetta lisää pandemian alkuvaiheessa. Sähkön verkkopalveluhintoihin tuli pieniä korotuksia alkuvuodesta 2020, mutta niiden jälkeenkin Alva Sähköverkko on edelleen Suomen edullisimpia verkkoyhtiöitä, toteaa Alvan talousjohtaja Pasi Jalonen.

Konsernin kassavirta oli tilikaudella positiivinen ja investointejakin tehtiin. Lisäksi Alva osallistui lukuisiin alueen eri toimijoiden kanssa yhdessä tehtyihin uuden liiketoiminnan kehityshankkeisiin. Lisätietoja löytyy uusimmasta yhteiskuntavastuuraportista sekä tilinpäätöksestä.

Lisätiedot:

Yhteiskuntavastuuraportti 2020
Tilinpäätösraportti 2020

Hiilineutraaliksi 2030 – Alvan toimet ilmastonmuutosta vastaan