Alva Viitasaaren Mustasuon jätevedenpuhdistamo on saanut viime vuodesta puhtaat paperit. Puhdistamolla saavutettu puhdistustulos oli vuoden aikana kaikilta osin ympäristöluvan ja valtioneuvoston asetuksen (Vna 888/2006) vaatimusten mukaisella tasolla. Asia selviää Savo-Karjan Ympäristötutkimus Oy:n Mustasuon jäteveden puhdistamon toiminnan tarkkailun vuosiyhteenvedosta 2021.

Alva Viitasaari Oy:n Mustasuon jätevedenpuhdistamon toimintaa tarkkailtiin 12 kertaa voimassa olevan kuormitustarkkailuohjelman mukaisesti vuonna 2021. Raportista selviää, että puhdistustulokset täyttivät kaikilta osin sekä ympäristöluvan että valtioneuvoston asetuksen (Vna 888/2006) vaatimustasot.  

Puhdistamolla ei tapahtunut käsittelemättömän veden ohituksia vuoden aikana. Viemäriverkostossa havaittiin yksi vähäinen ylivuoto (~2 m3) Kokkilan pumppaamon kapasiteetin ylityttyä hetkellisesti rankkasateella 23.6.2021.

Vuonna 2021 käsitellyt jätevedet olivat koostumukseltaan tavanomaisia yhdyskuntajätevesiä. Lisäksi puhdistamolla käsiteltiin merkittävä määrä sinne vastaanotettavia lietejakeita, eli sako- ja umpikaivolietteitä, jotka ovat peräisin maatiloilta, asuinkiinteistöiltä ja kesämökeiltä viemäriverkoston ulkopuolelta.

Puhdistamon MBR-prosessi poistettiin käytöstä kesällä 2020 siihen liittyneiden toistuvien häiriötilanteiden vuoksi. Loppuvuodesta 2020 alkaen puhdistamoa ajettiin perinteisenä rinnakkaissaostusprosessina. Alkukesästä loppusyksyyn puhdistamolla pystytään tehostettuun kokonaistypen poistoon.

Mustasuon jätevedenpuhdistamon toiminnan tarkkailuraporttiin vuodelta 2021 pääsee tutustumaan Alvan verkkosivuilla.

 

Lisätietoja

Alva Viitasaari Oy, toimitusjohtaja Kari Kautto, kari.kautto@alva.fi, p. 040 553 2192