Alva rakentaa teollisen mittaluokan lämpöpumppulaitoksen Woodspin Oy:n (Spinnovan ja selluyhtiö Suzanon yhteisyritys) tehtaan yhteyteen Jyväskylän Eteläporttiin. Investointi on Alvalle merkittävä askel kohti polttamatonta kaukolämmön tuotantoa. Alva toimittaa tehtaalle prosessilämpöä, prosessin jäähdytystä, tehdastilojen lämmitystä ja kierrättää tehtaalta tulevan hukkalämmön takaisin hyötykäyttöön kaukolämpöverkkoon. Alvan innovatiivisen energiaratkaisun kokonaislämpöteho on noin 5 MW.

Spinnova kuidun valmistusprosessi tarvitsee sekä lämmitystä (kuivatus) että prosessin jäähdytystä. Alvan lämpöpumppulaitos tuottaa osan näistä molemmista. Kuivatusprosessin kaikki hukkalämpö ohjataan Alvan lämpöpumppulaitokseen, jossa lämpötila nostetaan takaisin kuivatukseen soveltuvalle tasolle. Energian kierrätyksen lisäksi lämpöpumppulaitoksesta riittää merkittävä määrä lämpöä myös Alvan kaukolämpöverkkoon. Polttamattomalla tekniikalla tehdasalueella tuotettu kaukolämpö hyödynnetään sekä tehtaan lämmittämiseen että muiden kaukolämpöverkon asiakkaiden tarpeisiin. Lämpöpumppulaitoksen käyttämä sähkö on tuulisähköä.

Laitoksella arvioidaan tuotettavan kaukolämpöverkkoon puhdasta ja uusiutuvaa lämpöä vuositasolla noin 1200 omakotitalon tyypillisen vuotuisen lämmöntarpeen verran. Laitos vähentää Alvan lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä vuositasolla lähes 3 miljoonaa kiloa.  

Perinteisemmin tämän tyyppiset energiaratkaisut on toteutettu höyrykattilalla ja erillisillä jäähdyttimillä, jolloin hukkalämpö on jäähdytetty ulkoilmaan. Alvan ratkaisussa lämpötilataso on poikkeuksellisen korkea lämpöpumpuille ja ratkaisu on tiettävästi ensimmäinen Suomessa tässä koko- ja lämpötilaluokassa.

– On hienoa, että saamme olla mukana edesauttamassa uuden teollisuuden syntyä Jyväskylään ja samalla voimme itse siirtyä kohti polttamatonta tekniikkaa, sanoo Alvan toimitusjohtaja Tuomo Kantola. 

– Tämä yhteistyö on Alvalle yksi suurimpia teollisia kumppanuuksia ja olemme iloisia, että Spinnova uskoo Alvan tietotaitoon näin suuren kokoluokan poikkeuksellisen uraauurtavassa ratkaisussa, sanoo Alvan lämpöliiketoiminnasta vastaava johtaja Pasi Jalonen. 

Sopimus on pitkäaikainen. Laitoksen Alvalle rakentaa energiajärjestelmätoimittaja Calefa Oy. Lämmön tuotanto laitoksella alkaa vuoden 2022 lopussa. 

Lisätietoja:

Pasi Jalonen, Alva-yhtiöt Oy, pasi.jalonen@alva.fi, p. 0500 790669