4.4.2022 Alvalla käynnistetyt muutosneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvotteluiden lopputulos on ennakoitua maltillisempi.

Henkilöstövaikutukset koskevat 11 henkilöä: kuuden työntekijän työsuhde päättyy ja viiden henkilön tehtävä tai organisaatio muuttuu. Alva-yhtiöissä tällä hetkellä avoimena olevia tehtäviä tullaan tarjoamaan tehtävänsä menettäville henkilöille.

Neuvotteluiden tavoitteena oli sekä kustannussäästöt että resurssien uudelleen kohdistaminen muutostarpeiden mukaisesti. Nyt aikaan saadulla ratkaisuilla pyritään turvaamaan yhtiön kassavirta ja positiivinen tulos yksittäiset vuodet ylittävällä tarkastelujaksolla sään ja markkinahintojen vaihtelusta huolimatta.

Neuvottelujen piirissä oli noin 60 yhtiössä työskentelevää toimihenkilöä sekä ylempää toimihenkilöä. Henkilövaikutusten arvioitiin alun perin kohdistuvan enimmillään 20 henkilöön.

Lisätietoja

Kehitysjohtaja Tiina Mikkola, Alva-yhtiöt Oy, p. 040 747 5309