Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen liikakäyttö velvoittavat yrityksiä vähentämään päästöjään. Myös Alva tavoittelee hiilineutraalia energiantuotantoa vuoteen 2030 mennessä. Päästöjen pienentäminen ei kuitenkaan kosketa pelkästään energiantuotantoa, vaan päästöjen vaikutus on huomioitava kaikessa tekemisessä. Alvalla haluttiin ottaa aktiivinen rooli muutosmatkasta kertomiseen visuaalisin keinoin.

Hiilijalanjälkilaskurin, hiilineutraaliustiekartan sekä yhteiskuntavastuuraportin avainluvut kattava dynaaminen kokonaisuus yhdistää Alvan toimenpiteitä ja tavoitteita interaktiivisella aikajanalla, jonka avulla käyttäjä voi navigoida haluamissaan vuosissa.


Hiilijalanjälkilaskenta avaa tuloksia useista eri näkökulmista

Alvalla on tehty hiilijalanjälkilaskentaa jo vuodesta 2019 alkaen ISO 14064-1:2019 standardin mukaisesti ulkopuolisen toimijan verifioimana. ISO-standardi antaa avoimen ja yksityiskohtaisen lähestymiskulman laskentaan.

–  Haluamme kertoa avoimesti päästöistämme ja siitä, miten ne kehittyvät matkalla kohti hiilineutraaliustavoitettamme. Vaikka teemme laskentaa koko konsernin tasolla, haluamme esittää tietoja myös yksityiskohtaisemmin. Päästöjen pienentäminen koskettaa kuitenkin kaikkea tekemistämme, ei pelkästään vain energiantuotantoa. Yhtä tärkeää on, kuinka henkilökuntamme liikkuu työmatkat, millaista polttoainetta tankkaamme Alvan autoihin tai miten huomioimme koko yhtiömme energiatehokkuuden. Käytännön tekemisen tasolle tuotu laskuri on kestävän tulevaisuuden kannalta välttämätön, kertoo Alvan kehitysjohtaja Tiina Mikkola.

Laskurissa voidaan tarkastella tuloksia useista eri näkökulmista: pelkästään suoria tai epäsuoria päästöjä, polttoaineita tai liiketoimintoja. Suoriin päästöihin lasketaan energiantuotannosta aiheutuneet päästöt sekä yhtiön ajoneuvojen kulutus. Epäsuorat päästöt sisältävät mm. ostetun energian, työmatkat, erilaiset kuljetukset (mm. polttoaineet, kemikaalit, tuhkat) sekä rakentamisen.

Suureena laskurissa käytetään hiilidioksidiekvivalenttitonnia, joka kattaa hiilidioksidin lisäksi muutkin kasvihuonekaasupäästöt.

Alvan hiilijalanjälkilaskuri löytyy osoitteesta www.alva.fi/hiilijalanjalki.


Biopolttoaineiden määrän kasvu näkyy ominaispäästöissä

Konsernin hiilijalanjälkeä kuvaava graafi kertoo, että menneiden vuosien aikana päästöjen vähenemisen eteen tehty työ kantaa hedelmää: Alvan energiantuotannossa ominaispäästöt ovat vähentyneet viime vuosina huomattavasti. Yksi selittävä tekijä asialle on biopolttoaineen määrän merkittävä kasvu. Vuonna 2021 Alvan käyttämien biopolttoaineiden osuus koko tuotannossa oli 70 %. Vajaan parin vuoden kuluttua, vuonna 2025 tavoitteemme on, että energiantuotannostamme on 80 % hiilineutraalia. Ja jo vuoden 2026 aikana tavoitteemme on olla teknisesti täysin valmis hiilineutraaliin toimintaan.

–  Vuodesta 2019 alkaen ominaispäästöissä on tultu reippaasti alas. Samalla on muistettava, että lämmön ja sähkön tuotantomäärät sekä käytetyt polttoaineet vaikuttavat hiilijalanjälkeen. Mitä kylmempi talvi, sitä enemmän tuotamme lämpöä ja sähköä, joka nostaa kokonaispäästölukua. Biopolttoaineiden osuuden kasvaessa myös kokonaishiilijalanjälki laskee tulevaisuudessa, jatkaa Mikkola.

Konsernin vastuullisuustyö- ja tiekarttavisualisointeja pääsee tarkastelemaan osoitteissa www.alva.fi/hiilineutraaliustiekartta sekä www.alva.fi/yhteiskuntavastuun-avainluvut.

 

Lisätiedot 

Alva-yhtiöt Oy, kehitysjohtaja Tiina Mikkola, p. 040 747 5309, tiina.mikkola@alva.fi