Jyväskylän kantakaupunkialueella sähkön jakelusta vastaavan Alva Sähköverkon toimitusvarmuus on huippuluokkaa. Asiakkaamme olivat häiriöistä johtuvien sähkökatkojen takia ilman sähköä viime vuonna keskimäärin alle kolme minuuttia. Sujuva sähköntoimitus onkin useiden tekijöiden summa.

Viime vuosien aikana häiriöistä johtuneet sähkökatkot ovat Alvan verkkoalueella olleet kestoltaan keskimäärin viiden minuutin mittaisia. Vuonna 2022 tulos painui tähänastisen historian pienempien joukkoon: keskimääräinen sähkönjakelun keskeytysaika asiakastamme kohden oli enää kaksi minuuttia ja 51 sekuntia. Pisimmässä katkossa sähköt olivat poikki asiakkailtamme noin kolme tuntia. Laajin katko kosketti reilua 9000 käyttöpaikkaa.

Syitä häiriöttömyyteen on useita.

–  Jakeluverkkomme on hyvin laajasti maakaapeloitu. Koko verkon kaapelointiaste on yli 95 %. Myrskyt ja erikoiset sääolosuhteet eivät yleensä aiheuta meillä laajamittaisia häiriötilanteita. Olemme myös lisänneet vuosien varrella verkkoon sekä automaatiota että älykkyyttä, kertoo Alva Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja Janne Pirttimäki.

Viime vuosina rakennetut kaukokäytettävät muuntamot nopeuttavat häiriöistä palautumista. Tällä hetkellä kaikki uudet muuntamot rakennetaan kaukokäyttöominaisuudella ja vanhojen muuntamoiden kriittisiin solmukohtiin on lisätty automatiikka- ja kaukokäyttöominaisuuksia. Sähköasemilla releet haistelevat verkkoa ja indikoivat häiriön alkua. Ne antavat viitteitä mahdollisista tulevista häiriöistä parhaimmillaan jo ennen kuin häiriöt realisoituvat katkoiksi.

Myös verkon valvontaan ja varallaoloon on panostettu. Alvan käyttökeskuksessa henkilökuntamme valvoo vuorokauden ympäri ja varmistaa, että kaupungissa arki sujuu mahdollisimman häiriöttömästi, ja että sähkön jakelu hoituu kuten pitää. Mikäli häiriö kuitenkin yllättää, käyttökeskuksen päivystäjä hälyttää varallaolijan paikalle ja häiriön selvitys aloitetaan välittömästi.

Alva Sähköverkko investoi verkkoon vuosittain noin neljä miljoonaa euroa. Osa investoinneista kohdistetaan uuden verkon rakentamiseen, osa kohdistetaan vanhentuneen verkon korvaamiseen. Lisäksi investoinneilla parannetaan toimitusvarmuutta.

 

Lisätietoja

Alva Sähköverkko Oy, toimitusjohtaja Janne Pirttimäki, p. 050 351 2014, janne.pirttimaki@alva.fi