Alva-yhtiöt Oy ja Nevel Oy ovat sopineet kaupasta, jolla Alvan kaukolämpöliiketoiminta Viitasaarella sekä kaksi erillislämpölaitosta Laukaassa (Vihtavuori ja Kuhankoski) siirtyvät Nevelin omistukseen 1.9. alkaen. Nevel ottaa vastuulleen kaukolämpöverkkojen lämmöntuotannon, -jakelun ja asiakaspalvelun Viitasaarella sekä erillislämpölaitosten toiminnan Laukaassa. Viitasaaren kaupungin vesihuolto jää edelleen Alvan omistukseen ja hallintaan. 

Liiketoiminnan siirron mahdollistamiseksi Alva Viitasaari Oy on jakautunut kahdeksi yhtiöksi Alva Viitasaari Vesi Oy:ksi sekä Viitasaaren Lämpö Oy:ksi. Kaupassa siirtyvät Viitasaaren Lämpö Oy:n osakkeet. 

Kaukolämpö palvelee alueilla satoja kiinteistö-, kotitalous- ja teollisuusasiakkaita. Alueiden vuosittainen lämmöntuotanto on noin 50 GWh. Nevel on sitoutunut alueen kaukolämpöliiketoiminnan kehitykseen pitkällä aikavälillä.

– Alva on keskittämässä kaukolämpöliiketoimintaa Jyväskylän kaupunkiin ja omistamansa kaukolämmön pääverkon alueelle. Järjestelyllä varmistetaan liiketoiminnan mahdollisimman sujuva siirto sekä turvataan toiminnan ja palvelujen jatkaminen, sanoo Tuomo Kantola, Alva-yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja.

– Olemme todella iloisia tästä yhteistyöstä. Tulemme investoimaan Viitasaaren ja Laukaan kaukolämpöliiketoimintaan päästöjen vähentämiseksi ja mahdollistamme tuotannon hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Haluamme varmistaa tuotannon operatiivisen tehokkuuden ja joustavuuden, sanoo Nevelin toimitusjohtaja Thomas Luther

Nevel tulee ostamaan käyttö- ja kunnossapitopalveluita Alva Viitasaari Vesi Oy:ltä. 

Muutos vaikuttaa kaukolämpöasiakkaiden laskutustietoihin. Lähetämme asiakkaille lisätietoja postitse. Lisäksi järjestämme syyskuussa asiakkaille keskustelutilaisuuden. 

Lisätietoja 

Kari Kautto
verkkojohtaja, Alva-yhtiöt Oy
kari.kautto@alva.fi
Puhelin: 040 553 2192

Tuomas Rouhikko
asiakkuusjohtaja, kiinteistöt, Nevel
tuomas.rouhikko@nevel.com 
Puhelin: 050 380 4224

Hanna Viita
johtaja, vastuullisuus ja viestintä, Nevel
hanna.viita@nevel.com 
Puhelin: 040 167 1755

  

Alva yrityksenä

Alva-konsernin toimialoja ovat kaikille tärkeät elämisen peruspilarit: vesi, lämpö ja sähkö. Teemme työtä yhdessä asiakkaidemme kanssa energiatehokkaiden ja vihreiden valintojen sekä vastuullisen omaisuudenhallinnan puolesta. Jo vuosikymmeniä olemme tarjonneet osaamistamme vesi- ja energiapalveluissa Jyväskylän alueella sekä huolehtineet sähköverkosta Jyväskylän kantakaupungin alueella. Viitasaarella yhtiö hoitaa veden hankinnan, myynnin ja jakelun Viitasaaren keskusta-alueelle sekä Kymönkosken ja Kärnän kyliin. Jätevesiverkosto kattaa Viitasaaren keskusta-alueen lisäksi Kymönkosken kylän. Alvan palveluksessa Jyväskylässä ja Viitasaarella työskentelee 230 henkilöä ja liikevaihtomme vuonna 2022 oli 281 miljoonaa euroa. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali yhtiö vuoteen 2030 mennessä.

 

Nevel yrityksenä

Nevel tarjoaa teollisuuden ja kiinteistöjen kehittyneitä infrastruktuuriratkaisuja, jotka ovat tarkoitukseen tehtyjä ja tulevaisuudenkestäviä. Olemme sitoutuneet ilmastopositiiviseen kasvuun ja toteutamme yhteiskunnallista muutosta luomalla paikallisia kiertotalouksia sekä edistämällä siirtymää CO2-neutraaliin energiantuotantoon. Nevelillä on lähes 100 teollista ja yli 5.000 kiinteistöasiakasta, joille se tarjoaa hajautettuja energia- ja kiertotalousratkaisuja. Nevel operoi yli 130:tä energiantuotantolaitosta ja hallinnoi yli 40:tä kaukolämpöverkkoa. Yhtiön liikevaihto on 115 miljoonaa Euroa. Nevelin palveluksessa on 190 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.