Alva-yhtiöt Oy aloittaa vuoden 2024 alussa vesi- ja jätevesiviemäriverkoston saneeraustyöt Kortepohjan alueella Jyväskylässä yhteistyössä Maansiirto Harry Mäkelä Oy:n kanssa.

Saneeraustyöt suoritetaan pääasiassa katualueilla kaivamattomia menetelmiä käyttäen, mikä tarkoittaa, että  alueella tehdään vaihekohtaisesti kaivantoja, joiden kautta saneeraustöitä suoritetaan. Kaivantoja tehdään pääasiassa katujen risteysalueilla ja paikoissa, joissa kiinteistöjen tonttijohdot kulkevat. Alueen asukkaille jaetaan tarkempi tiedote saneeraustöistä ja lisäksi tulevista vedenjakelukeskeytyksistä tiedotetaan asukkaita erikseen.

Alueelle rakennetaan vaiheittain väliaikainen vesiputki, jonka avulla vedenjakelu pysyy käytettävissä saneeraustöistä huolimatta.

Saneerausurakka on jaettu neljään vaiheeseen:

Vaihe 1: Haukaniemenpolku, Takalankuja ja Emännäntie                viikot 2-11
Vaihe 2: Torpankuja,Torpanperä ja Emännäntie                             viikot 12-19
Vaihe 3: Isännäntie ja Kartanonkuja                                             viikot 20-27
Vaihe 4: Tilustie, Taitoniekantie, Emännäntie, Sananiekantie           viikot 31-38

Työmaalla pidetään kesälomatauko viikoilla 28-30.
Kartta työvaiheista.

Alueen päällystystyöt pyritään suorittamaan heti kun saneeraustyöt on tehty. Jyväskylän kaupungin päällystysurakka alkaa 01.05.2024

Asfaltoinnit on jaettu kolmeen vaiheeseen:

Vaiheet 1-2:  viikot 19-21
Vaihe 3:        viikot 26-27
Vaihe 4:        viikot 35-36

 Aikataulut ovat alustavia ja näihin voi tulla muutoksia.

Saneeraustyön aikana alueella on poikkeavia liikennejärjestelyjä autoilijoille ja kevyelle liikenteelle. Kiertotiet merkitään opastekylteillä ja liikennemerkeillä. Mahdollisista suuremmista liikennehaitoista tiedotetaan asukkaita erikseen.

Työmaa-alueen läheisyydessä liikkuvia pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta, sillä alueella liikkuu raskaita ajoneuvoja ja työkoneita.

Pahoittelemme työmaasta aiheutuvaa haittaa.

 

Lisätiedot:

Urakoitsija (mm. työn suorittamiseen, liikennejärjestelyihin tai aikatauluihin liittyvät tiedustelut)

Maansiirto Harry Mäkelä Oy,
Mikko Kaski, työnjohtaja, p. 050 4088972
Sami Laakko, projektipäällikkö, p. 0405603795

                                                                                                             

Rakennuttaja
Alva-yhtiöt Oy, Jussi Minkkinen, jussi.minkkinen@alva.fi, p. 040 680 4839 (ark. 8–16),
sekä iltaisin ja viikonloppuisin Alvan käyttökeskus, p. 014 366 4040