Alva-yhtiöt Oy:stä on tullut Muuramen Lämpö Oy:n osakas yhdessä Muuramen kunnan kanssa. Osapuolet solmivat asiaa koskevan sopimuskokonaisuuden 15.3.2024. Kaupan mahdollisti Muuramen Lämpö Oy:n kiinteistöliiketoiminnan siirtyminen Muuramen Vuokra-asunnot Oy:lle.

Toissa viikolla allekirjoitetussa sopimuksessa Alva sitoutuu investoimaan Muuramen Lämmön toiminnan kehittämiseen sekä kaukolämpöverkon laajentamiseen Muuramessa. Osingonjaon sijaan liiketoiminnan tulos tullaan käyttämään liiketoiminnan kehittämiseen sekä kaukolämpöverkon ylläpitoon, korvausinvestoinnit mukaan lukien.

Alvalla on kaukolämpöverkkoa entuudestaan niin Muuramessa kuin Korpilahdella. Yhteistyön mahdollistama verkon lisärakentaminen Muuramessa tarjoaa etuja niin Alvalle kuin Muuramen kunnalle.

– Yhteistyöllä mahdollistamme muuramelaisille luotettavan lämmönsaannin ja vakaan hinnoittelun sekä kilpailukykyisen, ekologisen lämpöratkaisun myös uusille verkkoon liittyjille, toteaa Alva-yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Kantola.

Kestävä kehitys, palveluiden laadukas tuottaminen ja Muuramen alueen elinvoimaisuuden edistäminen on sopimusosapuolten yhteinen visio, joka tukee sekä Alvan että Muuramen kunnan strategisia tavoitteita, erityisesti hiilineutraaliustavoitetta.

– Muuramen kuntakonserni on suurin yksittäinen kaukolämpöä alueella ostava asiakas, joten lämpöenergian kilpailukykyisellä hinnalla ja hinnan ennustettavuudella on merkitystä niin meille kuin muille kaukolämpöasiakkaille Muuramessa. Alvan kanssa tehty sopimus edistää Muuramen kunnan kasvustrategian toteutumista sekä uusien asuin- sekä yritysalueiden rakentumista tulevaisuudessa. Sopimus tukee Muuramen kunnan strategian Hiilineutraali Muurame 2035 -tavoitteen toteutumista, sillä myös Alvan tavoitteena on olla hiilineutraali toimija vuoteen 2030 mennessä. Kuntakonsernissa tehdyt kiinteistöliiketoiminnan uudelleenjärjestelyt mahdollistavat myös tämän toiminnan kehittämisen keskitetysti. Muuramen Vuokra-asuntojen nykyisten asiakkaiden palvelut jatkuvat nykyiseen malliin, sanoo Muuramen kunnanjohtaja Jarkko Määttänen.

Alva ja Muuramen Lämpö ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2013 alkaen. Alva tuottaa lähes kaiken Muuramen Lämmön asiakkailleen myymän kaukolämmön, joka tuotetaan Alvan Keljonlahden sekä Rauhalahden lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksilla.

Muuramen Lämpö Oy keskittyy jatkossa pelkästään lämpöliiketoimintaan, toteaa Jarkko Määttänen. 

Lisätiedot

Alva-yhtiöt Oy, toimitusjohtaja Tuomo Kantola, p. 050 310 0183

Muuramen kunta, kunnanjohtaja Jarkko Määttänen, p. 040 636 1700