Sulamisvesien takia Jyväskylän Energian jätevesiverkoston pumppaamot käyvät tulevat viikot täydellä teholla. Talven lumien sulaminen tulee lisäämään jäteviemärivesien määrää jopa 8-kertaiseksi normaalimääriin verrattuna. Sulamisvesien määrän suhteen kriittisintä aikaa kestää seuraavat neljä päivää. Kaiken kaikkiaan poikkeuksellinen sulamisvesimäärän aiheuttama tilanne kestää toukokuun puoliväliin eli noin viikolle 20 asti.

Jyväskylän Energialla poikkeuksellinen sulamisvesimäärä ja kevättulvariski on ennakoitu: mm. pumppaamot on valmisteltu tehoiltaan ja toiminnallisuuksiltaan täyteen kapasiteettiin, myös imuautopalvelujen käyttöön on hälytysvalmius. Näin pyritään ennakolta torjumaan mahdollisia ylivuotojen aiheuttamia päästöjä ympäristöön.

Kiinteistöjen asukkaita kehotetaan ohjaamaan sulamisvedet luonnon vesiuomiin tai hulevesijärjestelmään. Sulamisvesiä ei saa ohjata jätevesiviemäriin, eikä rakennustyömailla sulamisvesiä saa tyhjentää aukioleviin viemäriputkiin. Näin voimme pienentää tulvariskiä.

Edellisen kerran lumen sulamisvesimäärät olivat näin poikkeuksellisen suuret keväällä 2012.

Lisätiedot: jätevesilaiteasemien asiantuntija Seppo Lahtinen, Jyväskylän Energia –yhtiöt, p. 050 310 0150