Jäätilanne Keljonlahden voimalaitoksen lähivesillä kartoitetaan talvisin viikoittain mittaamalla. Tämän lämmityskauden mittaukset on aloitettu eilen torstaina 21.1.2021. Mittaustulokset julkaistaan viikoittain Alvan verkkosivuilla.

Mittaustulokset löytyvät osoitteesta alva.fi/jaatiedotekartta. Mittaaminen lopetetaan kevättalvella, kun jäillä liikkuminen käy mittaajille vaaralliseksi. Mittaaminen ei takaa jään vahvuutta muualla kuin mittauskohdassa mittaushetkellä, koska jäätilanne ja voimalaitoksen ajotapa vaihtelevat. Jäällä liikutaan aina omalla vastuulla.

Myös Rauhalahden voimalaitoksen edessä Jyväsjärvellä on heikomman jään paikka, jossa varoitetaan voimalaitostoiminnan takia syntyvästä avovedestä ilmoitustauluin. Jään heikkenemistä voi tapahtua voimalaitokselta tulevan ojan läheisyydessä ja voimalaitoksen jäähdytysvettä ottavan putken läheisyydessä.

Lisäksi Tuomiojärvellä on kaksi vedentuotantoon liittyvää vaaranpaikkaa. Tuomiojärven hapettimet sijaitsevat Lehtisaaresta vahan uimarannan ja Priimuksen suuntiin. Tuomiojärvellä ulkoilevien on hyvä painaa mieleensä hapetinten paikat ja välttää niiden lähialueita, joilla jää haurastuu normaalia aiemmin. Hapettimet on merkitty punaisilla pisteillä jäätiedotekarttaan.

Turvallista talvea!

Lisätietoja:
Asiantuntija Kari Ikonen, Alva -yhtiöt Oy, p. 050 454 5455