Viitasaaren viemäriverkostoa tutkitaan savukokein Kurkelassa ja Savilahdella 3.-7.5.2021. Savukokeissa käytetty savu on terveydelle ja omaisuudelle vaaratonta. Kiinteistönomistajia pyydetään huolehtimaan siitä, että kiinteistöjen vesilukot ovat täynnä vettä, jottei merkkisavua tulisi sisään kiinteistöihin kuivien viemäreiden kautta.

Savukokeilla on tarkoitus tutkia viemäriverkoston tiiviyttä. Lisäksi saadaan selville kiinteistöt, joiden alueelta viemäriin pääsee jätevesiverkostoa kuormittavia sade- ja hulevesiä. Jätevesiverkoston tarpeettoman kuormittamisen lisäksi sade- ja hulevedet heikentävät jätevedenpuhdistamon toimintaa ja lisäävät niin jäteveden siirron kuin jäteveden puhdistuksen kustannuksia.

– Varsinkin näin keväällä ja sateiden aikana viemäriverkostoamme ja puhdistamoa kuormittavat sinne kuulumattomat hulevedet. Hulevesiä ovat viemäriverkoston vuotovedet ja kiinteistöjen kuivatusvedet eli salaoja- ja ränni- sekä pihavedet, kertoo Alva Viitasaaren käyttöpäällikkö Petri Kela.

Savukokeet paljastavat usein myös viemärijärjestelmän vuotoja tai sekaviemäröintejä. Sekaviemäröinnillä tarkoitetaan, että myös kiinteistön hulevesi on ohjattu viemäriverkostoon. Mikäli jotain poikkeuksellista selviää, Alva tiedottaa kiinteistöjä havainnoistaan myöhemmin töiden valmistuttua.

Savukokeissa käytetty savu on terveydelle ja omaisuudelle vaaratonta. Kiinteistönomistajia pyydetään kuitenkin huolehtimaan siitä, että kiinteistöjen vesilukot ovat täynnä vettä, jottei merkkisavua tulisi sisään kiinteistöihin kuivien viemäreiden kautta. Savua purkautuu ilmaan myös talojen katoilla olevien tuuletusviemäreiden kautta. Tämä ei aiheuta kiinteistön omistajalle toimenpiteitä.

Työn jouhevan tekemisen kannalta vesihuoltolaitoksen henkilökunta saattaa tarvittaessa joutua liikkumaan kiinteistölle kuuluvalla alueella savukokeiden suorittamisen aikana. Pahoittelemme mahdollista häiriötä.

 

Lisätiedot:

Alva Viitasaari, käyttöpäällikkö Petri Kela, petri.kela(at)alva.fi