Korjaus aikaisemmin tiedotettuun: neuvottelujen piirissä on 60 henkilöä, ei 120 henkilöä.  

Alva-konsernissa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on noin 60 yhtiössä työskentelevää toimihenkilöä ja ylempää toimihenkilöä. Henkilöstövaikutusten arvioidaan kohdistuvan enimmillään 20 henkilöön.

Toimialalla tapahtuvat muutokset vaativat Alvan eri liiketoimien roolien uudelleen arviointia. Neuvotteluiden tavoitteena on sekä kustannussäästöt että resurssien uudelleen kohdistaminen muutostarpeiden mukaisesti. Sähkön hinta ja lämmön menekki heiluttavat yhtiön tulosta merkittävästi. Suunniteltavilla ratkaisuilla pyritään turvaamaan yhtiön kassavirta ja positiivinen tulos yksittäiset vuodet ylittävällä tarkastelujaksolla sään ja markkinahintojen vaihtelusta huolimatta.

– Alvalla on suuri vastuu kaupunkilaisten energiasta, vedestä ja niiden hinnoista. Siksi on aika ajoin tarve tarkastella toimintatapaamme ja kustannustehokkuutta, kertoo Alvan toimitusjohtaja Tuomo Kantola.

4.4.2022 käynnistettävien yhteistoimintaneuvottelujen vaikutukset voivat olla organisaatio- ja tehtävämuutoksia, työsuhteen ehtojen muutoksia, työsuhteiden päättämisiä sekä toimintojen ulkoistuksia tai hankintaa ostopalveluna.

Lisätietoja:

Alva-yhtiöt Oy, toimitusjohtaja Tuomo Kantola, p. 050 3100 183