Kuokkalan lämpölaitoksella (Pohjanlahdentie 17) viime viikolla aloitettu öljysäiliön puhdistustyö on osoittautunut ennakoitua haasteellisemmaksi. Työtä joudutaan jatkamaan arvioitua pidempään, tämän viikon ajan. 

Puhdistaminen tapahtuu höyryttämällä, minkä ohikulkijat ja lähiseudun asukkaat voivat havaita öljyn hajuna. Öljypitoisuudet ovat kuitenkin pieniä, eikä niistä aiheudu ulkopuolisille vaaraa.

Tiedote 19.5.

Lisätiedot
Asiantuntija Kari Ikonen, p. 050 454 5455, kari.ikonen(at)alva.fi