Alva Sähköverkko saneeraa vanhaa avolinjaa maakaapeliverkoksi Sorastajantiellä ja Kuormaajantiellä. Lisäksi samassa yhteydessä rakennetaan uusia pien- ja keskijännitekaapelointeja.

Vanha avolinja on rakennettu 1970- ja 1980-lukujen molemmin puolin ja linjassa käytetyt alkuperäiset pylväät ovat yli 50-vuotiaita. Seppälänkankaan hiekkainen maaperä on säilyttänyt pylväät hyvässä kunnossa eikä linjassa ole pahoja lahovaurioita. Linjan tekninen käyttöikä on kuitenkin tiensä päässä. Nykyinen Kuormaajantien avolinja on haastavassa paikassa ajoväylän ja kevyen liikenteen väylän välisellä alueella.

Kartta

Työt käynnistyvät 28 viikon alussa ja valmistuvat uuden sähköverkon osalta elokuun loppuun mennessä. Vanhat avolinjat puretaan myöhempänä ajankohtana.

Rakennustyöt haittaavat liikennettä alueella. Työmaa-alueen läheisyydessä liikkuvia pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta, sillä alueella liikkuu raskaita ajoneuvoja ja työkoneita.

Pahoittelemme työmaasta aiheutuvaa haittaa.


Lisätietoja

Urakoitsija:
Sähkö Via Oy, Mikko Ahokas, p. 040 702 1393

Rakennuttaja:
Alva-yhtiöt Oy, Jarmo Jäntti, p. 050 344 5457 (ark. 8–16)

sekä iltaisin ja viikonloppuisin Alvan käyttökeskus p. 014 366 4040