Vihreä lämpö

  • On uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua hiilidioksidineutraalia lämpöä.
  • On sertifioitu tuote.
  • On mahdollinen kaikille kaukolämpöasiakkaillemme.
  • Pudottaa toimintasi hiilidioksidipäästöt lämmöntuotannon päästöjen osalta nollaan välittömästi, kun tuote on otettu käyttöön.
  • Vihreän lämmön ominaisuuspäästökerroin on nolla.
  • Ei vaadi investointeja tai muutostöitä, yksi sähköposti käyttöönottoon riittää.
  • Hinta on edullinen. Kaukolämmön energiamaksuun + 0,8 €/MWh, alv 0%.
  • On arvovalinta: hiilineutraali lämpö on ilmastoteko luonnon ja tulevaisuuden puolesta. Vihreän lämmön tuloilla rahoitamme vihreitä investointeja.
Ota yhteyttä myyntiin

Edullista, sertifioitua vihreyttä

Myös Vihreän lämmön hinnoittelu on kestävällä pohjalla. Kiinteä perusmaksu on sama kuin Normilämpö -tuotteessamme, joten tuotteen vihreys vaikuttaa vain energiamaksun osuuteen.

Vihreän lämmön hinta on yhtä megawattituntia kohden alvittomana 0,80 €. Tämä tarkoittaa esimerkiksi keskisuurelle vanhalla kerrostalolle, joka kuluttaa vuodessa noin 300 MWh, alle 300 € lisälaskua vuodessa. Isoista eroista normaaliin lämpötuotteeseen verrattuna ei siis puhuta.

Vihreä lämpömme on Gasum Portfolio Services Oy:n varmentamaa (Energiaviraston ylläpitämästä lämmön alkuperätakuurekisteristä). Kun valitset lämmitysratkaisuksesi Vihreä lämmön, saat halutessasi käyttöösi myös Vihreän lämmön sertifikaatin. Erityisesti yrityksille suunnattu sertifikaatti on koettu mainioksi avuksi yrityksen omassa vastuullisuusviestinnässä.

Me olemme valinneet Vihreän lämmön

Hiilineutraaliutta kohti kulkiessa olemme erityisen iloisia, että Alvan Vihreä lämpö on kasvattanut suosiotaan. Jyväskylässä sen ovat valinneet jo useat kaukolämmön käyttäjät, klikkaa ja lue heidän tarinansa.

Tämä ekologinen lämmitysratkaisu on saatavilla kaikenkokoisiin kiinteistöihin sekä kuluttaja- että yritysasiakkaillemme.

Ota yhteyttä myyntiin

Ekologisella lähilämmöllä kohti hiilineutraaliutta

Olemme jo pitkään tehneet työtä ekologisen energiantuotannon eteen: kaikesta tuottamastamme lämmöstä puolet – ja ylikin – on tuotettu uusiutuvilla jo usean vuoden ajan. Vuonna 2023 käyttämiemme biopolttoaineiden osuus oli 72 %. Tavoitteemme on, että energiantuotannostamme on C02-vapaata vähintään 80 % vuonna 2025 ja 100 % vuonna 2030. Vihreä lämpö -tuotteemme on osa tätä kehitystä ja tukee siksi loistavasti hiilineutraaliustavoitteemme saavuttamista.

Vihreä lämpö tuotetaan Rauhalahden ja Keljonlahden voimalaitoksilla ympäristöystävällisellä, maakunnallisella puupolttoaineella. Kaukolämpö on siis edelleen, nimestään huolimatta, todellista lähilämpöä: se tuotetaan lähellä olevissa tuotantolaitoksissa Keski-Suomesta saatavilla biopolttoaineilla.

Molemmat isoista voimalaitoksistamme ovat lisäksi sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia, mikä lisää energiantuotannon ekologisuutta. Yhteistuotannossa säästetään polttoaineita noin kolmannes sähkön ja lämmön erillistuotantoon verrattuna. Lisää energiantuotannostamme voit lukea täältä.

Vihreän lämmön laskuri

Alvan Vihreän lämmön laskurilla saat nopeasti arvion siitä, miten vuotuisen lämpöenergian hiilidioksidipäästöt vähenevät, kun otat Vihreä lämmön käyttöön. Laskuri antaa arvion aikaansaatavasta päästövähennyksestä.

  • Keskiverto suomalaisen hiilijalanjälki on vuodessa n. 10300 kg CO2, josta asumisen osuus on n. 20%. Tähän kuuluu mm. lämpö.
  • Yritykset voivat vaikuttaa hiilijalanjälkeen suosimalla ilmastomyönteisiä tapoja toimia, kuten Vihreä lämpö, ja siten myös auttaa asiakkaitaan hiilijalanjäljen pienentämisessä.

 

Lisätietoa Alvan hiilineutraaliustavoitteista: Hiilineutraaliksi 2030