Alkuvuodesta 2021 VTT tutki Alvan verkkoalueella olevien lämpöpumppukohteiden kannattavuutta. Tulokset osoittivat kiinteistökohtaisten erojen olevan suuria, jonka vuoksi tarkemmat tapauskohtaiset laskelmat ovat välttämättömiä kannattavaa lämmitysratkaisua valittaessa.

Tärkein havainto poistoilmalämpöpumppujen (PILP) osalta oli, että tarkastelluista kohteista noin 76 % kohdalla keskimääräinen takaisinmaksuaika nousee yli 15 vuoden. Vuosittainen energiakustannusten säästö näissä kohteissa oli noin 9 %. Takaisinmaksuaika vaihteli kohteissa 11 vuodesta yli 30 vuoteen ja keskimääräinen säästö 0–26 %.

Maalämpökohteiden keskimääräinen takaisinmaksuaika vaihteli myös suuresti ollen 12–25 vuotta. Yli viidentoista vuoden takaisinmaksu tulee peräti 80 %:lle kerros- ja rivitalokohteista. Energiakustannusten säästö kerros- ja rivitalokohteissa oli noin 36 % vuodessa, kun omakotitaloissa se jäi noin 15 prosenttiin. Hajonta säästöissä oli molemmat talotyypit mukaan lukien n. 9-41 %.

– Tutkimuksen päähuomio oli se, että eri kohteiden energiankulutuksissa ja näin myös kannattavuuksissa havaittiin paljon hajontaa. Tämä tarkoittaa, että jokaista kiinteistöä tulisi aina tarkastella yksilöllisesti, kun mietitään optimaalisinta lämmitysratkaisua, kertoo tutkimuksesta vastannut VTT:n tutkija, energiatekniikan tohtori Miika Rämä.

Vaihtoehtona hybridiratkaisu?

VTT:n tutkimuksen lisäksi Alva on tehnyt myös omia tarkasteluja yhdessä asiakkaiden kanssa. Esimerkiksi poistoilmalämpöpumppukohteissa on havaittu, että ilmanvaihdon ilmamäärien lisääntyminen on syynä sähkönkäytön lisääntymiseen kiinteistöissä. Tämä pidentää omalta osaltaan investoinnin takaisinmaksuaikaa.
Joskus hyvä ja investointikustannuksiltaan edullisempi vaihtoehto on hybridiratkaisu, jossa yhdistyy eri lämmitysmuotojen vahvuudet.

– Esimerkiksi maalämpöä ja kaukolämpöä yhdistävissä ratkaisuissa voidaan optimoida lämpöpumpun mitoitus siten, että taloyhtiöissä jää myös sähköliittymän kapasiteettia muihin sähkön käytön tarpeisiin, kuten sähköautojen latauspisteisiin. Kaukolämpö turvaa lämmön ja lämpimän veden saannin kaikissa tilanteissa, toteaa Alvan asiakkuusjohtaja Jukka Pennanen.

Energiatehokkuutta ja säästöjä myös ilman suuria investointeja

Lämpöpumppuinvestointien kannattavuuslaskelmissa on useita taustamuuttujia, joita koskevat oletukset muuttavat herkästi lopputulosta. Esimerkiksi energiakustannusten merkitys on suuri ja 20–30 vuoden päähän ennakoiminen haasteellista.

VTT:n tutkimus tukee näkökulmaa, että ennen isoja investointipäätöksiä taloyhtiöiden kannattaa pohtia muitakin tapoja saada aikaan energiatehokkuutta ja säästöjä sekä varmistaa, että kaukolämpölaitteisto on kunnossa ja toimii oikein. Resurssitehokkuuden parantamiseen on tarjolla erilaisia energiaoptimointiratkaisuja, kuten lämmönkulutuksen jousto, kiinteistön paluuveden ja lauhdelämmön hyödyntäminen sekä veden kulutuksen huoneistokohtainen etämittaus.

– Näillä keinoin lämmityksen tarvetta saadaan usein pienennettyä 10–20 % vuodessa. Jotta kiinteistöt voivat kuitenkin hyödyntää uusien ja tulevien lämpöteknologioiden mahdollisuudet, olisi niiden kannattavinta pysyä lämpöverkossa, muistuttaa Pennanen.

Myös VTT:n Rämä uskoo kaukolämmöllä olevan paikkansa tulevaisuuden kestävässä lämmöntuotannossa.

– Kaukolämmöllä on merkittävä rooli kaupunkialueiden energiamurroksessa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa – kaukolämpöä kehitetään jatkuvasti ja mahdollisuuksia tulee koko ajan lisää. Kestävään kiertotalousajatteluun sopii myös muun muassa lämmön kierrätys, jonka kaukolämpö mahdollistaa kaupunkialueella hyvin, arvioi Rämä.

Tietoa tutkimuksesta:
Alkuvuoden 2021 aikana tehdyssä tutkimuksessa oli mukana 52 poistoilmalämpöpumppukohdetta, 17 maalämpökohdetta ja 4 ulkoilmavesilämpöpumppukohdetta. Erityishuomio tutkimuksessa oli kerros- ja rivitalokohteilla, joita oli maalämpöpumppukohteista 7 kappaletta sekä kaikki poistoilmalämpöpumppukohteet. Lähes kaikista kohteista tutkittiin tuntikohtaiset energiankulutustiedot vuosilta 2013–2020. Rakennusten erityispiirteitä tai investoinnin yhteydessä tehtyjä muita muutostöitä ei otettu huomioon. Investointien kannattavuutta arvioitiin energiankulutuksen muutosten perusteella lasketulla takaisinmaksuajalla.

Lisätiedot:

Linkki tutkimustulosten tiivistelmään

Asiakkuusjohtaja Jukka Pennanen, Alva-yhtiöt Oy, p. 044 200 8588
Tutkija Miika Rämä, VTT, p. 040 592 4000

Tulevaisuuden lämpö -webinaari tulossa aiheeseen kytkeytyen ke 9.6.

Asiakastarinat:
YIT: Jyväskylän Taivaankansi
PEAB: Jyväsjärven Helmi

Alva Energiaoptimointi -palvelu