Vastuut

Alva

 • Vastaa vesihuollosta vesihuoltolain mukaan
 • Vesihuolto-omaisuuden vuokraus
 • Suunnittelu
 • Rakentaminen
 • Käyttö ja kunnossapito
 • Varallaolo
 • Henkilöstö
 • Asiakaspalvelu
 • Laskutus

Vesihuoltolaitos/kunta

 • Vesihuoltolaitoksen omistus ja -omaisuuden hallinta
 • Investointivastuu
 • Päättää toiminta-alueesta Alvalle

Talous

 • Vuokratulo kunnalle
 • Tulot vesimaksuista Alvalle

Hyödyt vesilaitokselle / kunnalle

 • Nykyaikainen vesihuolto
 • Helppous ja huolettomuus
 • Johdettu omaisuudenhallinta
 • Kustannussäästö
 • Vuokratulo kunnalle
 • Ulkoistettu toimintavastuu
 • Tyytyväinen vesihuollon asiakas